Vanuit het bestuur 2023

Bij Naasten Centraal kijken we elk jaar in december terug op de mooie dingen die in onze organisatie zijn gebeurd. Een reflectie op ontwikkelingen in 2023 en alvast een vooruitblik op de plannen voor het nieuwe jaar.
Wat speelde er naast de gebruikelijke zaken als jaarverslag, jaarrekening en de subsidieaanvraag? Wat dat laatste betreft biedt 2024 goede perspectieven. Ook positief is dat het aantal donateurs de 100 heeft overschreden. Dat betekent ook weer meer financiële ruimte. Dank voor al die betalende geïnteresseerden.

De Kind van (KOPP/KOV) Dag begin november was, wederom, een groot succes, één van onze kroonjuwelen. Nieuw waren ook de ‘(ex)Partner van’ middagen, weliswaar met een kleine bezetting maar met voldoende potentie en georganiseerd door een team van (ex)partners. 

Uitdagingen en oplossingen 

Helaas zien we het aantal bellers naar de Naastenlijn dalen. Gelukkig zijn we hier ons goed van bewust en zijn we al op zoek naar oplossingen. Het aantal contactgroepen daalt ook enigszins. Dat kan om puur praktische redenen zijn, bijvoorbeeld het vertrek van een gespreksleider. Er is een start gemaakt om extra groepen te organiseren om aan deze behoefte te voldoen. Ook dit jaar vond er een intervisie-bijeenkomst plaats met bijna al onze gespreksleiders, een mooi initiatief, zowel inhoudelijk als ook qua persoonlijk contact.  

Samenwerking en veranderingen 

Op initiatief van Ypsilon waren er gesprekken over doelgroepen en overeenkomsten, voorlopig zonder vervolg. Ook nemen wij deel aan het initiatief “Boven Jan” een samenwerkingsverband met ongeveer 12 organisaties wat al of niet in 2024 zijn beslag kan krijgen. 
Met Labyrint- in Perspectief (ja, zo heetten wij jarenlang, bijna vergeten) Eindhoven voerden we gesprekken over hun opheffing én nieuwe positie binnen MIND Naasten Centraal per 1 januari 2024. 
We moesten ook afscheid nemen van enkele, jarenlang trouwe vrijwilligers en lieten onze waardering blijken. Onze boekenrecensente Addy stopte ermee na vele, goede recensies. Ook hierin is weer voorzien. 

Onze medewerkster Sandra koos voor ander werk en dus ontstond een vacature waarin inmiddels prachtig is voorzien door de komst van Eleni. Door corona leerden wij dat online vergaderen met medewerkers en bestuur ook prima kan; het scheelt bovendien reistijd (vanuit Zutphen of Nijmegen). Gelukkig zien we elkaar ook af en toe “life” wat samenwerking bevordert.
 

Het bestuur stoomt op volle kracht vooruit in een voltallige samenstelling, met nieuwe initiatieven én in goede harmonie.

En, op de valreep, stonden we feestelijk stil bij het 30 jarig “jubileum” van Cisca, onze voorzitter. 30 jaar en nog steeds super enthousiast en gemotiveerd, een knappe prestatie. 

We kunnen terugkijken op een relatief rustig jaar, dat is wel eens anders geweest…
Al met al een goed jaar waarin wij, met al onze vrijwilligers en medewerkers van Naasten Centraal, voor velen het leven hopelijk iets draagbaarder en fijner maakten. 

Dank voor de inzet van iedereen. En nu op naar 2024 in een goed gesternte!
Hartelijke groet, 

Hein van der Hulst