Trauma Ervaringen –  Kitty van der Heijden

Kitty van der Heijden geeft in dit boek een samenvatting van de ervaringen van mensen met PTSS, naasten en hulpverleners. Traumatische momenten en de ontwrichtende gevolgen hiervan op de slachtoffers en hun partner, gezin en familie worden beschreven. De slachtoffers vertellen welk pad zij bewandeld hebben om hun trauma te verwerken waarbij EMDR veel genoemd wordt als effectieve methode. Ook geven ze tips voor lotgenoten en maken ze duidelijk waarom hulp zoeken zo belangrijk is. 

Het is interessant om te lezen hoe EMDR werkt op de hersenen en te lezen wat het effect kan zijn op het dagelijks leven van de geïnterviewden. Dat biedt inzicht voor mensen met PTSS die wellicht nog zoeken naar de juiste hulp. Dit boek zal hen ook de hoop geven dat je je niet in een uitzichtloze situatie bevindt door deze diagnose.  

Het boek is opgedeeld in 13 hoofdstukken en in elk hoofdstuk komen de geïnterviewden omstebeurt aan bod. Hierdoor is hun totale verhaal ook opgeknipt in 13 delen. Daardoor leest het niet als een verhaal omdat je bij elk hoofdstuk eerst moet bedenken welk trauma ook alweer bij welke naam hoort. 

Het verhaal van Rob spreekt mij het meest aan. Zijn PTSS is veroorzaakt door sexueel misbruik van een buitenstaander terwijl hij opgroeit in een ingewikkeld gezin. Hij beschrijft hoe de problemen zich opstapelden tot een soort climax waardoor hij zich realiseerde: ik moet nú iets doen. Dat geeft aan dat de wil om gelukkig te zijn niet gebroken wordt door PTSS.  

Ingeborg Jansen