Dagleven – Anja Vlasblom

In deze autobiografie beschrijft Anja Vlasblom het indrukwekkende verhaal over drie periodes in haar leven. Haar jeugd met een paranoïde moeder, haar jongvolwassenheid waarin zij zelf kampt met psychische problemen en vervolgens de lange weg van haar herstel.

Met haar autobiografie schetst Anja het verhaal van een Kind van Ouder(s) met Psychische Problemen (KOPP) zoals het maar al te vaak verloopt. Een verhaal zoals ik er al vele gehoord heb. Iedere keer vind ik het weer ontroerend om te horen of te lezen hoe KOPP’ers zich, moeizaam ploeterend, een weg banen door het leven, gebruikmakend van hun eigen unieke kwaliteiten. Verhalen over menselijke kracht en menselijke zwakheid.

Veel KOPP’ers onderzoeken de weg van de psychische ziekte van hun ouders, via hun eigen psychische problemen naar een evenwicht in psychische gezondheid. Ze hebben geen keus als ze niet in de ellende willen blijven hangen, maar wat kost het een hoop moed! Als ze die moed kunnen opbrengen, ontdekken ze gaandeweg wat voor hen belangrijk is om hun emotionele huishouding in balans te houden. Ook Anja doet dat in haar verhaal. Daarmee geeft ze een hoopvolle boodschap aan al die nog wanhopig ploeterende KOPP-ers: het kán!

Met name het heldere verliesverhaal van haar jeugd is één van de unieke elementen in het boek van Anja. Het is een kippenvelmoment waarop de lezer zich realiseert dat zij in één klap zowel haar vader als haar moeder verloor. De impact daarvan is enorm en iedere lezer zal dat onmiddellijk begrijpen. Dat maakt het KOPP-verhaal van Anja zo indringend, want de impact van KOPP-zijn is vaak moeilijk uit te leggen. Naar gelang het verhaal zich ontspint, vraag je je gaandeweg af of het nog wel goed kan komen met Anja. Je voelt aan je water dat de oplossingen die zij in haar jongvolwassenheid kiest, niet gezond voor haar zijn. Keer op keer offert zij haar eigenheid op omdat zij denkt dat ze alleen zó kan overleven, maar ze blijft bestaan.

In Anja’s verhaal spelen het geloof en de kerkgemeenschap een belangrijke rol. Zij is geboren vóór 1960 en heeft daarmee een achtergrond die de jongeren van nu misschien vreemd zal zijn.  De rode draad is wat mij betreft dat Anja zich stort op het geloof omdat zij hoopt en verwacht dat ze daar van haar angsten verlost zal worden. En op de verschillende geloofsgemeenschappen omdat zij behoefte heeft aan een plek om thuis te zijn. De behoefte aan verlossing en aan een veilige plek zijn van alle tijden. En een keerzijde hebben ze ook: instant-verlossing bestaat niet en een veilige plek kan een plek zijn die anderen uitsluit.

In deze tijd leeft bij veel mensen een afkeer van de kerk, onder andere vanwege die ervaringen, denk ik wel eens. Nu geldt als antwoord op psychische problemen: de psycholoog. Daarom vind ik de leegte die Anja ervaart wanneer zij óók een psycholoog gaat bezoeken van betekenis voor onze tijd. De kerk en de psycholoog, ze hebben heel verschillende invalshoeken. Bij de één deelt Anja niets over de ander en houdt zo haar innerlijke verscheurdheid in stand. Terwijl het uiteindelijk – ook in mijn ervaring – gaat om het integreren van beide elementen. Het individuele versus de gemeenschap. Het cognitieve versus het spirituele. Ik ben weer jonger dan Anja en kies voor het meer algemene begrip spiritualiteit in plaats van voor de kerk. Het verlangen eronder is hetzelfde: niet alleen aandacht voor het cognitieve, maar ook voor de niet-stoffelijke wereld. De wereld van gevoel en intuïtie, van vertrouwen en acceptatie.

Ik ontmoette Anja Vlasblom op een publieksdag een paar weken geleden. Ik kende haar verhaal nog niet en ik zag een liefdevolle vrouw, wat ouder dan ik ben, positief in contact. Ontspannen en in balans. Nu ik haar verhaal gelezen heb, ontroert mij dat – zoals altijd. De lange weg die zij gegaan is, de enorme veerkracht die mensen hebben. Onze jeugd vormt ons, maar wat uiteindelijk ons leven bepaalt is hoe we ons daartoe verhouden. Anja is daar een mooi voorbeeld van. En onthoud: je bent nooit te oud om voor de weg van herstel te kiezen!

Kassandra Goddijn
Kassandra heeft haar eigen coachingpraktijk voor volwassen KOPP, www.koppcoaching.nl.

Uitgeverij Elikser
ISBN 978-90-8954-746-0
€ 18,95