Deel uw ervaringen met behandeling door huisarts/POH-GGZ

Voor een onderzoek zijn wij op zoek naar naasten (bijvoorbeeld een partner of een volwassen kind) van mensen met een depressie of persoonlijkheidsproblematiek. Graag horen wij over hun ervaringen met de behandeling en/of begeleiding die hun naasten krijgen in de huisartspraktijk.

Waarom is dit onderzoek belangrijk

Mensen met een depressie of persoonlijkheidsproblematiek worden steeds vaker behandeld of begeleid door hun eigen huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ). Van hen krijgen zij informatie en worden er keuzes gemaakt over een behandeling. Dit kan zijn in de vorm van medicatie of een doorverwijzing naar de gespecialiseerde GGZ.

Het is belangrijk dat mensen met een depressie of persoonlijkheidsproblematiek de behandeling en begeleiding krijgen die bij hen past. Graag willen we daarom meer inzicht krijgen in hoe keuzes voor een behandeling tot stand komen en hoe de behandeling in de huisartspraktijk eruit ziet.

We houden daarvoor gesprekken met cliënten zelf, met hun naasten, en met huisartsen en POHs-GGZ. Door alle ervaringen naast elkaar te zetten krijgen we een goed beeld van hoe de zorg verloopt en op welke punten eventuele verbeteringen mogelijk zijn.

Via deze oproep willen we in contact komen met naasten die hun ervaringen willen delen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in opdracht van Zorginstituut Nederland.

Wat betekent meedoen?

Als u meedoet, maakt de onderzoeker met u een afspraak voor een interview van ongeveer 1 uur. Dat interview kan telefonisch, via de computer (beeldbellen) of persoonlijk plaatsvinden. Wat u prettig vindt.

Alles wat u vertelt blijft geheim, alleen de onderzoekers weten wat u heeft gezegd. Uw naam wordt niet op het verslag genoteerd en zal nooit openbaar worden gemaakt. Voor uw deelname aan het interview krijgt u een cadeaubon van €25,-.

Wilt u meedoen?

U kunt zich tot uiterlijk 12 april 2022 aanmelden via telefoon of via e-mail bij de onderzoekers: Désanne Noordam (d.noordam@nivel.nl) of Monique Heijmans (m.heijmans@nivel.nl, tel 06-47069808).