Gebroken Spiegel – Gerard Kulker

Het boek vertelt over een langdurige periode waarin de vrouwelijke helft van een echtpaar een psychose doormaakt. Het wordt beschreven vanuit het perspectief van de man.

Herkenbaar zijn de machteloosheid, het zoeken naar een “juiste”manier van omgaan met de zieke partner en het verlies van een eigen leven en sociaal netwerk. Ook wordt goed duidelijk hoe de man in een dilemma zit: ben ik loyaal aan mijn vrouw of bekijk ik haar op afstand met een kritische klinische blik?  Aan het einde van het verhaal is de vrouw wel weer op de goede weg.

Het boek geeft inzicht in het langzaam wegglijden in een psychose met passieve kenmerken en het effect op een echtgenoot en een gezin. Ook krijg je een beeld van het geduldige liefdevolle gedrag van de man naar zijn zieke vrouw.

 De stijl van schrijven is deels wat afstandelijk en deels erg gedetailleerd.

Een reden om het boek niet te lezen:  de langdurige uitweidingen en herhalingen bevorderen het leesgenot  niet. Ook laat het nawoord de lezer met onnodige vraagtekens achter.

Een reden om het boek wel te lezen: Als je op zoek bent naar houvast om met een psychotische partner om te gaan geeft het boek wel tips en aanknopingspunten.

Het boek zou wat mij betreft wat meer introspectie mogen weergeven: hoe ga je met jezelf om als je met je psychisch zieke vrouw in zo’n proces terecht komt? Op deze vraag komt wat mij betreft te weinig antwoord.

Marianne Beliën,  Juni 2015 

De vrije uitgevers, € 17,95
ISBN 9789492055026