Help het wordt me te veel – Erwin van Meekeren

Al vele jaren maak ik in mijn praktijk als psycholoog gebruik van zelfhulpboekjes uit de serie Zorgen voor Jezelf. Deze boekjes zijn veelal door psychiaters en/ of psychologen geschreven. Ze zijn goed leesbaar en behandelen een bepaalde problematiek op psychisch gebied op een heel complete manier. Niet zelden geef ik ze te leen aan mijn clienten, die er over het algemeen heel veel aan hebben.

Onlangs vond ik het boekje, dat bij de titel van deze recensie wordt genoemd. Het lijkt me  zeer geschikt  voor de vrijwilligers van Labyrint/ In Perspectief, maar ook voor de mensen waar de vrijwilligers mee te maken hebben.

Hoofdstuk 1 behandelt de ervaringsverhalen van naastbetrokkenen, gevolgd door hoofdstuk 2 met vuistregels om overeind te blijven, onderverdeeld in algemene en specifieke regels.

Hoofdstuk 3 gaat over psychische stoornissen (oorzaken, diagnostiek, behandeling en de organisatie van de GGZ). Hoofdstuk 4 richt zich op angststoornissen, eetstoornissen, onverklaarde lichamelijke klachten, geheugenproblemen of dementie, depressie, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en verslaving.

In hoofdstuk 5 wordt besproken: het beter omgaan met elkaar door middel van vaardigheden, oefeningen en tips.

Hoofdstuk 6 behandelt veel gestelde vragen zoals: Hoe leer ik een psychische stoornis bij mijn naaste te accepteren? Waar moet ik op letten in de onderlinge communicatie? Is het te genezen? Kan ik met mijn zieke partner wel aan kinderen beginnen? Wat kan ik als zus of broer doen? Wat kan ik als grootouder doen? Hoe ga ik om met mijn schaamte tegenover mijn omgeving? Hoe leg ik het uit aan de kinderen? Hoe kan ik mijn dierbare motiveren zaken aan te pakken of vol te houden? Hoe herken ik uitlokkende factoren? Wat is een crisis(signalerings)plan/crisiskaart? Wat doe ik als mijn naaste niet in behandeling wil? Hoe ga ik om met liegen of een andere kijk op de waarheid? Hoe ga ik om met heel heftige emoties? Hoe kan ik loslaten of grenzen stellen als ik bang ben dat mijn naaste zich van het leven berooft? Hoe ga ik om met fysiek (huiselijk) geweld? Wat doe ik als ik zorgen heb over de kinderen? Hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf niet wegcijfer? Hoe leer ik nee zeggen zonder mij schuldig te voelen? Hoe kan ik mijn verwachtingen bijstellen? Hoe zorg ik ervoor dat ik er zelf niet aan onderdoor ga? Hoe kan ik loslaten?

Tot slot staat in hoofdstuk 7 een duidelijke samenvatting, gevolgd door 4 bijlagen. Deze bijlagen bevatten belangrijke adressen, literatuur, een Factsheet Mantelzorg van mensen met een psychische aandoening, modelregeling Betrokken Omgeving en Criteria t.a.v. Familiebeleid.

Ik hoop dan ook van harte dat veel mensen dit boek gaan kopen. Zoals gezegd zal het velen tot steun zijn en waardevolle handvatten en inzichten bieden.

drs. Jitske Ekkelenkamp-Verburgh,
voorzitter lotgenotengroep Labyrint/ In Perspectief Zwijndrechtse Waard 

24 juli 2014

Uitgeverij Boom
ISBN9789461057334, € 16,50