(ex)Partner van dag: Herkenning, steun en medeleven

Verslag van de landelijke dag voor (ex)partners van iemand met psychische problemen  

Op zaterdag 20 april 2024 werd alweer de derde ‘(ex)Partner van’ ontmoetingsdag georganiseerd door Naasten Centraal. Voor het eerst was het programma verspreid over de hele dag.  

Eigen verhaal 

Om 10 uur druppelden de gasten binnen en werden zij voorzien van koffie of thee.  

Wieneke opende de ‘Partner van’ dag met een welkomstwoord. Omdat ieder zijn eigen verhaal heeft deelden we erna de groep in 3 subgroepen. Partners, ex-partners en (ex)partners met kinderen. In de subgroepen was er ruimte voor wat mensen kwijt wilden over hun situatie. Geregeld gingen er uitingen van herkenning, steun en medeleven door de groep. Iedereen had zijn eigen verhaal over zijn eigen leven met een psychisch kwetsbare partner. Na de subgroepronde in de ochtend zochten mensen elkaar op om nog even door te praten of onder het genot van een goed verzorgde lunch het hoofd leeg te maken met alledaagse gesprekjes.  

Geweldloze communicatie, hoe dan? 

Na de pauze was er een gezamenlijk programma. Fabien Schiereck kwam ons een workshop ‘Geweldloze communicatie’ geven. Vanuit de groep kwamen er bij aanvang van de workshop wat uitingen van ongeloof. Hoe kan je geweldloos communiceren in een situatie waarin de spanning je boven het hoofd groeit omdat je het zwaar hebt met je partner?  

Fabien maakte een ronde door de groep waarbij iedereen een vraag mocht stellen vanuit zijn eigen situatie. Vragen als ‘waarom heb jij vanavond niet gekookt?’ ‘Jij bent net zo psychopathisch als je moeder!” En, ‘Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik andere verwachtingen heb van de situatie dan zij? ’  Fabien legde uit dat ons natuurlijke reactiesysteem lijkt op een jakhals. Fel, oordelend en verwijtend angstig vanuit onze eigen emotie. Hoe mooi zou het zijn als we zouden kunnen reageren vanuit het beeld van een giraffe? Die overziet de situatie en kan beter relativeren voor die reageert.  

Wat is je behoefte? 

De giraffe en de jakhals stonden gecentreerd afgebeeld op een mat met de woorden Houvast, Autonomie, Relatie en Trots er omheen. Fabien nodigde ombeurten vragenstellers uit. Wat is je vraag? Hoe voelde je je erbij en wat is je behoefte? De vragensteller werd uitgenodigd het passende vak te zoeken en daar te gaan staan. Vervolgens werd samen nagedacht over de behoefte van diens partner. Waar wringt het? Is dat te begrijpen? Wat zou je anders kunnen verwoorden in eenzelfde situatie? Er werden mooie inzichten opgedaan bij de workshop.  

De middag werd afgesloten met de mogelijkheid om nog even met elkaar individueel na te praten voor wie daar behoefte aan had. Daarmee kwam er een einde aan deze 3e ‘Partner van’ dag. Een dag waar het organiserend team Dieneke Leonie, Terry en Dominieke met een goed gevoel op terug kijken. De komende tijd gaan wij de evaluaties verwerken en ons inzetten voor de volgende editie van deze bijzondere dag.  

Wil je een uitnodiging ontvangen voor de volgende landelijke dag? Mail naar partnersvan@naastencentraal.nl