Leven met een borderliner – P. Mason & R. Kreger

Paul Mason en Randy Kreger
(Uitgeverij Nieuwezijds, 2022)

Dit is een typisch Amerikaans boek: vol met voorbeelden, situaties, adviezen, zelfmeetoefeningen, allemaal gericht op borderline én hoe ermee om te gaan. In die zin kan het voor houvast zorgen als je, als naaste, in zo’n situatie zit.

Er worden daarnaast verschillende psychiatrische aandoeningen behandeld. Borderline: een persoonlijkheidsstoornis, die ieder moment kan optreden (6% heeft zo’n aandoening). Bipolair: een stemmingsstoornis met veel langere cycli. Narcisme: 40% van de mensen met borderline heeft narcistische trekken. En dit alles komt het meest tot uiting bij mensen die het meest nabij zijn; de buitenwereld hoeft het niet eens op te merken!

Het voert te ver alles te bespreken. Voor naasten geeft het boek veel inzicht en, vooral, handelingsalternatieven. Een mooi voorbeeld zijn de “actiestappen”:

  1. Zorg goed voor jezelf, zoek steun en lotgenoten.
  2. Wat geeft je het gevoel klem te zitten?
  3. Kom op voor je eigen gevoelens en behoeften.
  4. Stel duidelijke grenzen, wel liefdevol.
  5. Bekrachtig positief gedrag.

En… stop ermee alles wat de borderliner doet persoonlijk op te vatten. Betrek het minder op jezelf en probeer zo consequent mogelijk te zijn, óók als je moe bent of het slecht uitkomt. Probeer ook zoveel als mogelijk IK boodschappen te geven. Een mooi beeld vond ik “je kunt reageren als spons of als spiegel”. Al met al de moeite waard als je, op je eigen manier en in je eigen tempo, wilt weten hoe je uit de negatieve spiraal kunt komen.

Hein van der Hulst