Millie Ames over de online gespreksgroepen

Bij MIND Naasten Centraal zijn bijna 60 vrijwilligers actief. Ze helpen met het draaiende houden van de naastenlijn, e-mail contact, social media en meer. Sterker nog, zonder vrijwilligers zou het werk bij MIND Naasten Centraal niet mogelijk zijn.

Dit keer een interview met Millie Ames. Zij organiseert en begeleidt als vrijwilliger verschillende online gespreksgroepen en doet daarnaast ook nog eens de coördinatie van de naastenlijn.

Kun je iets over je achtergrond vertellen?

Ik studeerde als 19-jarige geneeskunde in Leiden toen ik te horen kreeg dat ik in korte tijd blind zou worden. In die tijd woonde ik bij mijn moeder. Het was een moeilijke tijd, mede doordat mijn vader een half jaar eerder met een IBS opgenomen was en mijn moeder besloot te scheiden.

Acht maanden later werd ik inderdaad blind. Ik moest afscheid nemen van allerlei dingen die vanzelfsprekend waren of ze op een andere manier aanleren. Ondertussen had ik besloten verder te gaan met de studie, maar vakliteratuur was niet in een voor mij leesbare vorm beschikbaar. Gelukkig was er bij de blindenbibliotheek een mogelijkheid om lesboeken te laten inspreken, waardoor ik de studie kon vervolgen. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd in de richting medische ethiek en heb daarna ook nog de opleiding supervisiekunde gedaan in Amsterdam.

Hoe ben je bij MIND Naasten Centraal terecht gekomen?

Na afronding van mijn studie was het niet gemakkelijk betaald werk te vinden. Ik wilde als kind van een ouder met psychiatrische problematiek graag iets voor andere naasten betekenen met mijn opgedane kennis en ervaring, dus meldde ik me als vrijwilliger aan bij stichting Labyrint-in Perspectief (de voorloper van MIND Naasten Centraal). Telefonische opvang verzorgen bij wat destijds de ‘Lotgenotentelefoon’ heette sloot naadloos aan bij wat ik voor ogen had. Nog steeds, na al bijna 23 jaar, doe ik het werk graag. De vaak intense gesprekken vind ik enorm vervullend.

Een online gespreksgroep, hoe gaat dat in z’n werk?

In een online gespreksgroep kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten. Het is een krachtig middel om elkaar te ondersteunen. Wekelijks begeleid ik twee tot drie gespreksgroepen. Wanneer iemand zich aanmeldt voor een gespreksgroep volgt er eerst een kennismakingsgesprek. Aan de hand van dat gesprek bepaal ik waar ik degene kan plaatsen. Een groep gaat pas van start met minimaal vijf (liefst zes) deelnemers, daarom komen ze eerst op een wachtlijst. Bij het samenstellen probeer ik zoveel mogelijk deelnemers met een zelfde achtergrond in een groep te plaatsen. Bijvoorbeeld een groep (ex)partners van, kind van of zussen van.

Hoe vaak komt een groep samen?

We spreken vijf bijeenkomsten af en ontmoeten elkaar eens in de drie weken online via Zoom. Een bijeenkomst duurt twee uur met tussendoor een korte pauze. Op de vijfde bijeenkomst maken we een beslissing of we doorgaan of stoppen. Wil niet iedereen doorgaan dan kan ik misschien nog iemand plaatsen van de wachtlijst om weer op vijf of zes deelnemers uit te komen.

Voor elke online groep maak ik ook een eigen Whatsapp-groep aan, voor praktische kwesties, maar ook om het onderlinge contact te versterken.

Zijn er vaste thema’s die behandeld worden?

Dat hangt helemaal van de groep af, wat de groep wil is voor mij leidend. Soms is er een thema, maar het komt ook regelmatig voor dat er al pratend een onderwerp naar boven komt drijven. De bijeenkomst begint met een ‘rondje’ waarbij een ieder kan delen wat ze hebben meegemaakt of bezig houdt. Ook daar zit vaak wel een aanknopingspunt tussen waar we verder op in kunnen gaan.

Doordat ik streef naar een groep met meerdere raakvlakken kan er meer ‘herkenning’ tussen de deelnemers ontstaan. Ik merk dat het de onderlinge betrokkenheid en de gesprekken ten goede komt, die vaak over heel persoonlijke dingen gaan. Het is telkens weer hartverwarmend om dat betrokken contact binnen een groep te zien groeien.

Bedankt Millie voor dit interview. Millie is ook coördinator van de naastenlijn, maar dat is een artikel op zichzelf waard. Dat bewaren we voor een andere keer.

Heb jij interesse in een gespreksgroep of wil je gebruik maken van het overige aanbod? Kijk op onze website www.naastencentraal.nl.