Moeder van glas – Roos Schlikker

‘Moeder van glas’, het boek van Roos Schlikker, zou oorspronkelijk samen met haar moeder geschreven worden. Maar na haar plotselinge dood werd de gezamenlijke zoektocht naar de vrouw achter de moeder een tocht met als reismaatje slechts een koffertje met materiële herinneringen. Gevoelens van medelijden, maar zeker ook van irritaties, als haar moeder niet blij was met haar kleinkind, als ze weer eens nauwelijks at…

Heel lang is er ontkend dat haar moeder heftige psychische problemen had. Gebeurtenissen werden gebagatelliseerd. Werd het overlijden van het broertje van Roos als oorzaak bestempeld?
De schrijfster voert in dit boek toch nog gesprekjes met haar moeder, een middel om haar beter te begrijpen, lijkt. In dit boek laat Roos zien wat het betekent om een bipolaire stoornis te hebben. Handgeschreven brieffragmenten die het boek illustreren en getuigen van dit specifieke leven. Een leven als een gevecht om te blijven leven. Krampachtig normaal doen. In de hulpverlening keer op keer eenzelfde vragenlijst in moeten vullen en keer op keer worden weer op zichzelf en de omgeving aangewezen worden. Tot uiteindelijk de juiste diagnose werd gesteld. En dan het onverwachtse overlijden…
Roos beschrijft het verdriet en de boosheid in het gezin om deze ‘moeder van glas’. Het boek laat zien hoe sterk haar loyaliteit was met deze een lieve, gekke, maar dierbare moeder. De moeder die voor haar ‘van glas’ tot ‘ridder van glas’ werd.
Twee notitieblaadjes, ‘Ik mag hulp vragen’ en ‘Ik mag verdrietig zijn’ aan de binnenzijden van de omslag, geven uiting aan het proces dat Roos en haar moeder meemaakten.

De kracht van dit boek voor mij is het oproepen van herinneringen uit mijn eigen leven. Ik heb alle waardering voor Roos dat ze haar gevoelens zo heeft prijsgegeven en in de vorm waarin ze deze periode heeft beschreven. Ik denk dat het boek zeker voor relaties met bipolaire dierbaren, veel herkenning en erkenning zal betekenen. Maar zeker ook aan hulpverleners een inzicht geven hoe een leven van een kwetsbare dierbare in een gezin zich eigenlijk op een eilandje buiten de maatschappij afspeelt.

Roos Schlikker, Moeder van glas
ISBN: 9789492928085
Pluim, Amsterdam/Antwerpen, 198 blz. € 19,95