Onthoud dit als je verdrietig bent – Maggy van Eijk

In dit boek kijkt schrijfster Maggy van Eijk terug op een lange problematische periode en beschrijft tevens hoe ze daaruit is gekomen en staat waar ze nu staat. Een opeenstapeling van diagnoses viel Maggy ten deel. Met een bijbehorende opeenstapeling van onzekerheden over zichzelf. De pijn die haar trof verzachtte ze door zelfbeschadiging, verkeerde seksuele relaties en slechte voeding.

Ze voelde zich als een grote tas van Mary Poppins, vol met fouten. Gelukkig kon ze trots zijn op haar vermogen anderen te laten lachen als ze op een hilarische manier over zichzelf vertelde.

Als je als lezer zelf last hebt van psychische problemen, is dit een boek dat heel relativerend kan werken. En hoe heftig negatief je leven ook kan zijn, je kan er echte bovenop komen.
Opgedeeld in onderwerpen als relaties, werk, internet, schrijft Maggy anekdotes over het leven dat ze in die lange periode heeft geleid.

Toen Maggy tot inkeer kwam en besloot werk van haar herstel te maken, pakte ze alle destructieve richtingen aan. Dat betekende twee stappen vooruit, een achteruit, maar per saldo dus vooruit. Ze leerde te genieten van kleine dingen en zoekt die nu op om zich zo nodig weer beter te kunnen voelen .
Vanuit dit proces geeft Maggy de lezers dringend advies zich niet te laten verleiden tot zelfdestructieve handelingen, maar zich te laten inspireren door  haar positieve houdingsveranderingen.
Zelf heeft ze veel baat bij het opstellen van lijstjes die haar helpen op bet goede spoor te blijven. Zoals lijstjes over het programma van vandaag en waar je het beste kan huilen, wat ze overigens heel graag doet.

Al met al een heel plezierig leesbaar boek, dat laat zien dat je afstand kan nemen van een negatief leven en vooral om beter met jezelf om te gaan.

Onthoud dit als je verdrietig bent
Maggy van Eijk ISBN 9789000359592