Kwaliteitsstandaarden

Generieke module KOPP/KOV

Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen van ouders kunnen (ingrijpende) gevolgen hebben voor hun kinderen. Ook als deze kinderen zonder problemen opgroeien, hebben zij later in het leven een verhoogd risico zelf psychische of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen (ernstige) problemen voorkomen. Deze module biedt handvatten ter ondersteuning van het kind, de ouder, het gezin en hun leefomgeving in de verschillende fasen van het leven, dus ook in de volwassenheid.

Deze kwaliteitsstandaard is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in de zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV) en hun kinderen. Dit zijn zorgprofessionals uit het medische én het sociale domein.

Video uit de generieke module KOPP/KOV

Generieke module Naasten