Kwaliteitsstandaarden

Generieke module Naasten

De generieke module Naasten draagt bij aan de erkenning van de rol die naasten hebben in het herstelproces van mensen met psychische of verslavingsproblematiek. Deze problematiek raakt niet alleen de patiënt, maar ook de naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. Daarom is het belangrijk om in de zorg aandacht te hebben voor deze naasten, met hen samen te werken en hen waar nodig te ondersteunen. De generieke module Naasten geeft hiervoor handvatten.

Deze module is bedoeld voor de patiënt zelf, de naasten, de professional en de ggz-bestuurder. Ieder vanuit de eigen rol. De generieke module Naasten vind je hier op de website van GGZ Standaarden.
Afbeelding uit de generieke module Naasten

KwaliteitsstandaardenGenerieke module KOPP/KOV