Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitsstandaarden

De afgelopen jaren zijn er twee kwaliteitsstandaarden ontwikkeld waarin de samenwerking met en ondersteuning van naasten centraal staat: de generieke module Naasten en de generieke module KOPP/KOV. Deze standaarden zijn samen met ervaringsdeskundigen, naasten en professionals onder begeleiding van Akwa GGZ ontwikkeld. Links in het menu is meer informatie over beide kwaliteitsstandaarden te vinden.

Generieke module Naasten