Grootouder van

Bij goed contact

Vanuit de grootouderpositie kun je vaak goed zien hoe het met het gezin en het kind of de kinderen gaat. Jij kent de betrokkenen goed. Van daaruit kun je veel voor je kleinkind(eren) betekenen. En soms is het juist de kunst om wat meer afstand te nemen. Om te weten wat nodig is, moet je zelf goed in evenwicht zijn. In de ideale situatie maak je duidelijke afspraken over welke hulp je wel en niet biedt. Zodat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. Ook als er contacten zijn met Jeugdzorg, is dit een goede manier. Het is erg belangrijk dat je hierin binnen je eigen mogelijkheden blijft. Ga regelmatig bij jezelf te rade: hoe gaat het met mij? Trek ik het nog?

Een oma:
Jeugdzorg behandelt ons als volwaardige partner. Dat hebben we wel afgedwongen, hoor. Door stevig op onze standpunten te blijven staan als dat nodig was. Maar we moesten ook reëel blijven natuurlijk. Onze kleinzoon moest echt uit huis geplaatst worden. Wij hebben meegewerkt en meegedacht en zoveel mogelijk de zorg op ons genomen in de overgangsfase. Nu hebben we gelukkig een goede omgangsregeling.

Bij matig contact