Ouder van

Rouw / levend verlies

Je kind verliest aan toekomstperspectief, in elk geval op de korte termijn. Naarmate de problemen ernstiger zijn, van psychisch naar psychiatrisch, ook op de langere termijn of zelfs levenslang. Dat betekent dat je kind, maar ook jij als ouder, in een rouwproces komt. Voor deze vorm van rouwen, die wel ‘levend verlies’ genoemd wordt, zijn er geen rituelen. Maar, anders dan in onze cultuur vaak wordt gedacht, rouwen is een behoefte. Het is niet iets dat je uit de weg moet gaan, maar een proces dat je serieus mag nemen.

Hoe nu verder?Samen overeind blijven