Organisatie

Bestuur

De bestuurders zijn vrijwilligers die naast hun gewone baan werken aan beleidsontwikkeling en belangenbehartiging van familie van. Dat werk doen zij onbetaald. De bestuursleden hebben verschillende achtergronden en op een verschillende manier affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg.

Cisca Goedhart (voorzitter)

‘Mijn motivatie om bestuurslid bij Naasten Centraal te zijn is de ondersteuning van andere familieleden die ik zelf heb ondervonden toen ik de stichting leerde kennen. Dit wil ik graag weer aan anderen doorgeven. Vroeger deed ik dat bijvoorbeeld als gespreksgroepbegeleider en tegenwoordig als bestuurslid. Verder is Naasten Centraal een goede organisatie waar ondersteunende programma’s voor familieleden worden aangeboden die elders niet te vinden zijn. Het is uniek door de grote ervaringsdeskundigheid van vrijwilligers die deze programma’s uitvoeren. Die vrijwilligers zijn bijzonder en bovendien enorm gedreven.’

Hein van der Hulst

In 2009 werd mij gevraagd bestuurslid te worden van MIND Naasten Centraal (toen nog Labyrint-In Perspectief) een mooie aanvulling op mijn werk binnen de sociale psychiatrie. Het belang van de omgeving c.q. de naasten van cliënten kan immers niet genoeg worden benadrukt. Vanuit Labyrint-In Perspectief heb ik in verschillende gremia dit belang mogen bepleiten; het is hard nodig. Ook ontstond een Steungroep in Nijmegen. Labyrint-In Perspectief werd langzamerhand een relevante speler in het GGZ-veld en onze nauwe samenwerking binnen MIND werkt alleen maar versterkend. Onze nieuwe naam MIND Naasten Centraal maakt ons wellicht nóg bekender. En dat kan allemaal dankzij een leger aan vrijwilligers. Genoeg werk aan de winkel en ook genoeg gedrevenheid van al die vrijwilligers. Ook de langste mars begint met de eerste stap. Samen staan we sterker.

Vincent Vis (penningmeester)

Sinds 2019 ben ik bestuurslid van MIND Naasten Centraal en vervul ik met veel plezier de rol van penningmeester. Hierbij zet ik mijn expertise in vanuit mijn huidige functie als Manager Financiën & Bedrijfsvoering bij MIND. Hierdoor kunnen de overige bestuursleden zich volledig richten op het werken aan beleidsontwikkelingen en belangenbehartiging, hetgeen waar het echt om gaat. Al 25 jaar ben ik werkzaam in de patiëntenbeweging in verschillende financiële (management)functies, eerst bij Patiëntenfederatie Nederland en vervolgens bij MIND. Vanuit deze hoedanigheid heb ik altijd goed en plezierig contact met diverse patiëntenorganisaties, en draag deze dan ook een warm hart toe. Het feit dat MIND Naasten Centraal, met steun van vele vrijwilligers, zich specifiek richt op naasten van mensen met psychische of psychiatrische kwetsbaarheid is uniek maar ook hard nodig. Ik draag hier dan ook graag een steentje aan bij!

Dieneke Roosenboom

In 2021 kwam ik bij de Facebookgroep voor (ex)partners terecht van MIND Naasten Centraal. Zelf ben ik ook KOPP-kind en iemand met een psychische kwetsbaarheid. Voor mij kwam de online oproep voor bestuurslid op het juiste moment. Ik wil erg graag wat betekenen voor alle naasten, maar in het bijzonder voor de groep “partner van”. Zo wil ik me inzetten voor bijvoorbeeld een “partner-van” dag of bijeenkomsten. Het fijne aan MIND Naasten Centraal is de erkenning en herkenning bij elkaar en de steun die je daaruit ontvangt, ook als bestuurslid.

Esther de Vreede

Na jarenlang in het buitenland gewoond te hebben, kwam ik begin 2017 terug in Nederland. Via de Borderline-stichting kwam ik in contact met MIND Naasten Centraal (toen nog Labyrint-In Perspectief). Als KOPP/KOV heb ik contact opgenomen met de stichting om te kijken hoe ik vanuit mijn eigen ervaringen een bijdrage kan leveren. Sinds 2019 zit ik namens MIND Naasten Centraal in de expertcommissie Jeugd van MIND, met name om het KOPP/KOV-deel te waarborgen. In maart 2022 ben ik bovendien gevraagd om een bestuursfunctie op me te nemen. Ik heb zelf veel profijt gehad (en heb dat nog steeds) van contact met andere mensen met wie ik eenzelfde ervaring deel. Daarom wil ik heel graag mijn steentje bijdragen, ook voor de vele vrijwilligers die zich (soms al jarenlang) voor ‘naasten en familieleden van’ in blijven zetten! 

DoelstellingLandelijk bureau