Organisatie

Doelstelling

Het doel van stichting MIND Naasten Centraal is om naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen vanuit ervaringskennis, zodat zij de balans in hun leven kunnen behouden of kunnen herstellen. De ondersteuning van familieleden en andere betrokkenen is van groot belang niet alleen om zoveel mogelijk te voorkomen dat zij zelf overbelast raken, maar ook om hen in staat te stellen ervaringen met elkaar te delen. Hierdoor kan de last draagbaar blijven of weer worden. 

Naasten Centraal zet zich daarbij in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Dit doen we voor naasten die alleen informatie zoeken of er met een ander in dezelfde situatie over wil praten, maar ook voor naasten die overbelast raken en zelf hulpvrager (dreigen te) worden. Voor een deel van de familieleden en andere direct betrokkenen uit onze achterban is de situatie zo zwaar dat zij zelf psychische en/of psychiatrische problemen hebben ontwikkeld en in veel gevallen maken zij gebruik van ggz-voorzieningen. In deze zin zijn zij cliënt/patiënt, ook al beschouwen zij zichzelf niet altijd als zodanig, of worden zij niet als zodanig door hun omgeving of professionals beschouwd. Zij staan daarmee vaak in de schaduw van de familieleden of naastbetrokkenen voor wie zij zoveel zorg hebben.

OrganisatieBestuur