Organisatie

Samenwerking

Naasten Centraal werkt op verschillende manieren samen met andere organisaties. Wij zijn lid van MIND, dé belangenorganisatie rondom geestelijke gezondheidszorg. En we zijn vertegenwoordigd in de Triade Borderline. Dit is een samenwerkingsverband tussen familie, cliënten en hulpverleners. Op lokaal niveau werken onze vrijwilligers vaak samen met de afdeling Preventie van de regionale instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

MIND

Onze stichting is lid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Omdat dat een grote organisatie is die daadwerkelijk invloed kan uitoefenen, is het grootste gedeelte van onze activiteiten in het kader van belangenbehartiging daar ondergebracht. In diverse themagroepen zijn onze vrijwilligers actief om het familieperspectief onder de aandacht te brengen en te houden.

Familiebeleid

Daarnaast brengen onze vrijwilligers hun ervaringsdeskundigheid ook lokaal in. Waar het gaat om de positie van familieleden in de ggz, bestaat er in verschillende steden samenwerking met familieraden en/of familievertrouwenspersonen.

VrijwilligersANBI status