Organisatie

Vrijwilligers

Naasten Centraal is in diverse regio’s van Nederland actief. Er zijn regionale werkgroepen die verschillende vormen van lotgenotencontact bieden. Leden van deze groepen begeleiden bijvoorbeeld contactgroepen of geven voorlichting aan hulpverleners. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich inzetten voor de belangen van familieleden. Al het werk wordt gedaan door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij worden inhoudelijk ondersteund door een betaalde kracht (vrijwilligerscoördinator) op het kantoor in Amersfoort.

Vrijwilliger worden en jouw ervaringskennis ontwikkelen tot ervaringsdeskundigheid

Je bent familie van iemand met psychische problemen. Je hebt een manier gevonden om met de problematiek om te gaan, zodat je zelf niet meer helemaal onderuit gaat: er is een evenwicht ontstaan tussen jouw belangen en die van degene die psychische problemen heeft.Dat betekent niet dat je het nu gemakkelijk vindt. Je loopt nog steeds tegen dingen aan waar je geen pasklare oplossing voor hebt. De emoties lopen soms nog steeds hoog op. Maar je kunt nu beter relativeren, herkennen dat je soms een onhandige actie gedaan hebt in de communicatie, pas op de plaats maken.

Instappen?

Vanaf dit moment kun je bij ons instappen als vrijwilliger. Onze organisatie draait op vrijwilligers, en wat zij te bieden hebben is ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundig ben je niet zomaar: onze vrijwilligers kunnen zich ontwikkelen van mensen met ervaring als familie van (ik-kennis) tot ervaringsdeskundige familie van.

Ontwikkeling

Voor die ontwikkeling is het nodig dat je contact hebt met andere vrijwilligers en ervaring opdoet met hulpvragers. Zo vergaar je kennis van de ervaringen van anderen, zodat je je eigen situatie niet meer als norm ervaart. Je krijgt kennis van verschillen en overeenkomsten in feiten en emoties (wij-kennis). Als je bij ons vrijwilliger bent, gaan we ervan uit dat je deze kennis vanuit betrokkenheid wilt inzetten.

Mensen werken graag voor, bij en met ons. Er is een grote betrokkenheid onder onze vrijwilligers en veel van hen zijn al meer dan tien jaar actief voor Naasten Centraal. Dat zegt iets over onze stichting en daar zijn we trots op.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundige ben je als je beschikt over de juiste houding, kennis en vaardigheden om je werk goed te kunnen doen. Je handelt vanuit het juiste evenwicht tussen afstand en betrokkenheid. Je beschikt over een brede ervaringskennis. En afhankelijk van de functie die je binnen onze organisatie hebt, heb je de vaardigheden om je kennis en inzichten te kunnen inzetten en overdragen.

Wat levert het jou op?

Het is altijd prettig om je te ontwikkelen op gebieden die je interesse hebben. De ontwikkeling die je bij ons kunt doormaken als je vrijwilliger wordt, is heel persoonlijk. Dat kan alleen in een sfeer van respect en erkenning. Die vind je bij ons. Stap voor stap kun je jouw eigen achtergrond gebruiken om anderen op weg te helpen. Het is heel bevredigend om een moeilijke periode in je eigen leven op een positieve manier te kunnen inzetten!

Je kunt via ons gratis cursussen en trainingen doen. We organiseren jaarlijks een vrijwilligersmiddag en je krijgt een eindejaarsattentie. Gemaakte reis- en onkosten krijg je vergoed.

Wat levert het de gemeenschap op?

Met jouw inzet houden wij onze organisatie draaiende. We vervullen onze kerntaken: lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. Met elkaar ondersteunen we de familieleden die onze hulp vragen. Ons doel is om hen bewust te maken van hun eigen kracht (empowerment). Zij staan daardoor steviger in het leven en kunnen op een evenwichtiger manier iets betekenen voor hun naasten. Dat komt de hele gemeenschap ten goede: zowel degenen met psychische of psychiatrische problemen als de familieleden. Zodra zij ons niet meer nodig hebben, hebben wij ons werk goed gedaan.

Wil jij ook voor ons werken?

We bespreken samen de mogelijkheden en kijken wat er bij jou past.

Voor deze taken is het nodig dat je zelf familie van bent:

 • Bieden van lotgenotencontact:
  – telefonische ondersteuning
  – ondersteuning per e-mail
  – begeleiden van een contactgroep
  – beheren van een Facebookgroep.
 • Voorlichting geven: je ervaringsverhaal delen, een gastles geven of een informatiestand verzorgen.
 • Beheren van de website en/of verzorgen van de nieuwsbrief.
 • Meedenken over belangenbehartiging: deelnemen aan overlegvormen.


Voor deze taken is het niet nodig dat je zelf familie van bent:

 • Kantoorwerk: ondersteunen van de bureaumedewerker.

Beloningsbeleid

Behalve de bureaumedewerker en de vrijwilligerscoördinator krijgt niemand bij Naasten Centraal een geldelijke beloning, ook de bestuursleden niet. Ook doen we niet aan bonussen e.d. Als je bij ons vrijwilliger wordt, mag je verwachten dat het uitvoeren van je werk je geen geld kost. Reiskosten, telefoonkosten en portokosten worden vergoed. Verder besteden wij alle beschikbare gelden aan het werk dat we doen: ondersteuning van onze doelgroep.

Deelnemersraad

Er is jaarlijks een Deelnemersraad om de betrokkenheid van de vrijwilligers en de democratische structuur van de organisatie te versterken.

Wil je graag vrijwilliger worden?

Stuur een e-mail naar de vrijwilligerscoördinator via coordinator@naastencentraal.nl met je persoonlijke gegevens en laat ons weten elke taak je graag wilt vervullen. Als je dat nog niet weet, is dat geen probleem, dan kijken we daar samen naar. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Lees hier hoe vrijwilligers hun werk beleven.

Landelijk bureauSamenwerking