Wie zijn wij?

Stichting Labyrint-In Perspectief zet zich in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die overbelast raken en zelf ook hulpvrager (dreigen te) worden. We gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen.

In de statuten van Labyrint-In Perspectief staat als doelstelling:

Bevorderen van een individueel, sociaal en maatschappelijk leefbare situatie voor familieleden van en andere direct betrokkenen bij psychiatrische patiënten.

Met andere woorden: empowerment van onze doelgroep, zodat zij door eigen kracht overeind blijven. In 2013 is onze doelstelling uitgebreid met de volgende toevoeging:

… die vaak zelf ook gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en in dat geval aan te merken zijn als psychiatrische patiënten.

Dit betekent dat wij sinds 2013 familieleden, die door overbelasting zelf ook psychische problemen hebben ontwikkeld, expliciet in onze doelgroep benoemen.

Labyrint-In Perspectief komt voort uit twee organisaties: Labyrint en In Perspectief. Beide organisaties deden hetzelfde, namelijk het ondersteunen van familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen, alleen In Perspectief deed dat vanuit een kerkelijke achtergrond. In 1997 zijn de beide organisaties op landelijk niveau samengegaan.