Contactgroep Gemengd in Eindhoven

Kosten: € 30,- voor 10 bijeenkomsten.

Begeleiders: Liesbeth van Meeuwen en invalkracht Kees Kooyman.

Instroom na contact met coördinator gespreksgroepen, telefoon: 040-2438704.
Aanmelden kan ook via email: lip.eindhoven@gmail.com , o.v.v. naam, adres, tel. nr., relatie t.o.v. cliënt. Of via het aanmeldformulier op de website van Labyrint-In Perspectief Eindhoven.