Project KOPP/KOV aan ZET

FNO-logo

In juli 2020 zijn wij gestart met het meerjarige project ‘KOPP/KOV aan ZET’ voor jongvolwassenen met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen. Dit project is een partnerschap met het programma Geestkracht van FNO. Geestkracht is een programma voor en door jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Wat KOPP/KOV aan ZET uniek maakt is dat Naasten Centraal Young (voorheen Labyrint Young) een belangrijke rol speelt bij het project. Zij zijn nauw betrokken bij wat er ontwikkeld wordt voor de doelgroep en brengen dit actief onder de aandacht bij de jongvolwassenen zelf. KOPP/KOV aan ZET is dus door en voor jongvolwassen KOPP/KOV!

Inhoud project KOPP/KOV aan ZET

Behalve dat jongvolwassen KOPP/KOV een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van psychische problematiek, ervaren zij vaak vele andere belemmeringen in het dagelijks leven. Niet gek, als je niet gewend bent dat jij en jouw gevoelens ertoe doen.

Project KOPP/KOV aan ZET bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inventariseren waar jongvolwassen KOPP/KOV tegenaan lopen in hun leven. Tot op heden is deze informatie vaak onbekend of onduidelijk, zowel bij de doelgroep zelf als bij hulpverleners. (NB: In september 2021 is dit rapport gepubliceerd. Onderaan deze pagina kun je het rapport downloaden).
  • De jongvolwassen KOPP/KOV versterken door samen met hen specifiek aanbod te ontwikkelen gericht op informatie, herkenning en ondersteuning (bijvoorbeeld online modules, gespreksgroepen en workshops).
  • De jongvolwassen KOPP/KOV ondersteunen en trainen om beter op te komen voor hun eigen belangen bij politici, beleidsmakers en hulpverleners. Wie kunnen beter aangeven waar zij behoefte aan hebben dan zijzelf?

Rapport Jongvolwassenen KOPP/KOV

In september 2021 is het rapport ‘Jongvolwassen KOPP/KOV: cijfers en ervaringen’ gepubliceerd. In dit document staan de ervaringen van jongvolwassen KOPP/KOV centraal. Waar lopen zij als gevolg van hun jeugd tegenaan? Hoe staan zij bijvoorbeeld in relaties en hoe ervaren zij het contact met hun familie? Ook komen thema’s zoals angst, grenzen stellen en ondersteuningsbehoeften aan bod.Het doel van het rapport is om jongvolwassen KOPP/KOV herkenning en meer inzicht in hun eigen situatie te geven. Ook is het bedoeld om professionals (zoals docenten, hulpverleners en beleidsmakers) en andere betrokkenen meer inzicht te bieden in de uitdagingen van jongvolwassen KOPP/KOV. Download hier het rapport.

Het rapport is ontwikkeld in het kader van project KOPP/KOV aan ZET van Naasten Centraal, in samenwerking met FNO Geestkracht.