Contactgroep Gemengd in Nijmegen

Momenteel bestaat de contactgroep Nijmegen uit 9 personen. Dat is het maximum, zodat iedereen voldoende aan het woord kan komen. Natuurlijk kun je je wel aanmelden, maar dan kom je op een wachtlijst.

De groep is opgericht door de Kentering en Labyrint-In Perspectief (Naasten Centraal). De frequentie van samenkomen is een keer per maand, op de eerste woensdagavond van de maand in het gebouw van de Kentering.

Update april 2024: groep is vol. Stuur een mail naar gespreksleiders Hein en Maria als je op de belangstellendenlijst wilt via  algemeen@dekentering.info