Echo’s van Trauma, slachtoffers als daders, daders als slachtoffers – Marijke Baljon en Renate Geuzinge

Tijdens een gesprek met een vriendin kwam aan de orde dat zij zich zorgen maakte over haar buurmeisje, een pleegdochter. Rond die tijd had ik het boek ‘Echo’s van trauma, slachtoffers als daders, daders  als slachtoffers’ van Marijke Baljon & Renate Geuzinge ontvangen. Ik raadde mijn vriendin aan dat boek eens te lezen, wellicht kon het haar helpen. En dat deed het! Op mijn verzoek heeft zij een soort recensie geschreven, waarvoor ik haar hartelijk heb bedankt.
Hein van der Hulst

‘Wij zijn weekendopvang van een meisje met PTSS en hechtingsstoornis. ‘Echo’s van Trauma’ heeft ons erg geholpen om te begrijpen wat er in een meisje met deze complexe problematiek omgaat. Het boek legt op heldere wijze uit wat een complexe posttraumatische stressstoornis is. In het eerste hoofdstuk wordt al aandacht besteed aan dissociatieve verschijnselen. Dit is verhelderend en maakt het gemakkelijker om te gaan met het bij tijd en wijle grillige gedrag. In de volgende hoofdstukken worden de begrippen boven- en benedenbrein goed uitgelegd en begrijp je waarom zelfsturing op bepaalde momenten onmogelijk is. Door de vele voorbeelden en casuïstiek waarmee het boek is doorspekt, zie je dat er desondanks ontwikkeling mogelijk is. Het boek geeft nadrukkelijk erkenning aan de achtbaan van extreem gedrag, waarin je als verzorgers en behandelaars terecht kunt komen en geeft je inzichten en gereedschap om hier beter mee om te gaan. De zelfzorg voor therapeut (en vertrouwenspersonen) krijgt een eigen hoofdstuk. En het is troostrijk om in het hoofdstuk over autonomieontwikkeling te lezen dat er een ontwikkelingspatroon mogelijk is, waarmee trauma kan transformeren naar autonomie. Het boek is goed leesbaar, geeft veel herkenning en informatie en is een echte steun voor betrokkenen.’