Steungroep Naasten Nijmegen 

Dit maal geen recensie van een boek maar overpeinzingen vanuit mijn eigen praktijk. 

Na uitgebreid vooronderzoek via gesprekken met relevante organisaties, startte ik 3 jaar geleden de Steungroep voor naasten van mensen met psychiatrische kwetsbaarheid. Hoewel er veel bestond op het vlak van mantelzorg verbaasde het mij dat er in Nijmegen, een stad met zo’n 170.000 inwoners, nauwelijks aandacht was voor deze groep mensen. 

Als 20% van de huisartsbezoeken psychische klachten betreft, 7% van de Nederlanders “psychisch ziek” zou zijn (psychiater Denys) en 10% van de mantelzorgers (4.4 miljoen!) overbelast (SCP), gaat het in Nijmegen toch gauw over duizenden naasten. Hoe blijven deze mensen overeind? Gelukkig nemen steeds meer GGZinstellingen hierin hun verantwoordelijkheid. 

Inmiddels hebben zo’n 40 mensen eens of vaker deelgenomen. Momenteel bestaat de groep uit een “vaste kern” van 9 mensen met als probleemgebieden depressie, verslaving, kinderen of familie. 

Wij zijn niet oplossingsgericht hoewel praktische tips soms kunnen helpen. Eigenlijk gaat het puur om het elkaar ontmoeten, interesse hebben in elkaar, veel herkennen en vooral luisteren. Hoewel de meesten een voortraject kennen bij de GGZ ontbrak het daar veelal aan een luisterend oor. “Ze lieten mij maar dobberen en schermden met de privacy van mijn zoon. En ik dan?” 

Ook de term “loslaten” werd veelvuldig geopperd; een onmogelijke opgave. Wij spreken liever over “anders vasthouden.” 

De sfeer is goed, “Ik heb mij nog nooit zó open gesteld als hier” en ook relativerend. Aan het eind van de avond gaat iedereen meestal lichter naar huis; de avond geeft energie. 

Ook bieden wij soms alternatieven: in plaats van “ik had verwacht dat je…” kun je ook zeggen “ik mis je.” 

Helaas speelt schuldgevoel, ondanks alles, vaak een rol. “Als ik nee zeg heeft mijn zus niets meer.” Het gaat dan meer om grenzen leren stellen. 

Het is uitdrukkelijk geen cursus maar een gelegenheid om steun te ervaren, en dat maakt het leven wat lichter… 

Misschien een idee voor jou? Via MIND Naasten Centraal kun je alle informatie krijgen. 

Hein van der Hulst