Partner van

Hulp vragen

Je bent partner, geen hulpverlener, verpleger of boksbal. De psychische problemen van je partner worden niet door jou veroorzaakt en je kunt ze ook niet voor hem of haar oplossen. Er is dus hulp van buiten nodig. Een gesprek met de huisarts is de eerst aangewezen stap om passende hulpverlening te gaan zoeken. Het kan soms een moeizaam proces zijn om zover te komen. Vooral wanneer partners veel zorg op zich nemen, is de noodzaak voor degene met de psychische problemen om hulp te zoeken, niet zo hoog. Maar dat gaat in veel gevallen ten kosten van de emotionele gezondheid van de partner. Kijk als partner dus kritisch naar jouw rol en neem je eigen wensen serieus.

Herken je dit?Kinderen